Bureau CAZ

fondsenwerving en frisse ideeën

Caz zoekt geld

Een goed idee vraagt om realisatie.

Dat kost niet alleen veel energie en kalmte, maar ook bijna altijd geld.

Een manier om geld te vinden is het benaderen van fondsen.

Het benaderen, bemiddelen, aanvragen en afhandelen van fondsaanvragen  is voor Bureau Caz de kern van de opdrachten die ze uitvoert.

Of het nu gaat om de inrichting van een centrum voor jongeren met een beperking, een voorstelling of  de restauratie van een schip. Voor heel veel zaken zijn fondsen te vinden die u kunnen ondersteunen bij de realisatie van uw idee.

Bureau Caz heeft de kennis en deskundigheid in huis én heeft een groot netwerk in de fondsenwereld.

Stichting Thuishaven

Caz heeft frisse ideeën

Hoe kun je je plannen het beste opzetten, wat heb je daar bij nodig en waar leg je het accent?

Caz helpt je je plannen te scherpen, samenwerkings-partners te vinden, vraagt  verder en doorziet processen en trajecten.

Naast fondsen werven zijn er nog allerhande andere manieren om een idee te realiseren: crowdfunden,  donateurs, waardecreatie  en het opzetten van sociale ondernemingen.

Het ontwikkelen van plannen voor multifunctionele centra, voor sociale ondernemingen, acties  voor specifieke doel-groepen, benefietavonden.

Bureau Caz  begeleidt, coacht, bemiddelt,  verbindt en adviseert, maar plakt met hetzelfde gemak de postzegels.

Villa Vijversburg

Wat biedt Caz?

Bureau Caz richt zich al meer dan vijftien jaar op het werven van gelden voor allerhande non profit - projecten in het noorden van het land.

Bureau Caz  kan trajecten van begin tot einde uitvoeren, maar ook als tipgever fungeren, of als een advocaat van de duivel. Caz verzorgt cursussen en workshops op maat.

Een flexibel bureau dat aanvullend wil werken op wat er al is. Op basis van een helder plan en duidelijke afspraken.

Zo maken we het verschil.

Werf Oldegalileën